+48 501 071 991

REGULAMIN

Rezerwacja
Rezerwacja - pisemna, e-mailowa lub telefoniczna nabiera ważności dopiero w chwili wpłacenia wymaganego zadatku.

Zadatek wynoszący minimum 20% całej należności należy wpłacić w ciągu 2 dni od złożenia rezerwacji.
Brak zadatku w określonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
Po otrzymaniu wpłaty prześlemy Państwu potwierdzenie wpłaty (wiadomość e-mail lub sms). Pozostałą część opłaty za zarezerwowany okres należy uiścić w dniu przyjazdu w recepcji obiektu.
Potrzebę wystawienia faktury prosimy zgłaszać przy rezerwacji oraz wpłacie zadatku.

Rezygnacja z rezerwacji
Skrócenie rezerwacji w trakcie pobytu nie obliguje do zwrotu poniesionych kosztów.
Nie przybycie do obiektu w pierwszym dniu zarezerwowanego pobytu wiąże się z utratą zaliczki i anulowaniem rezerwacji.

Wyposażenie Pokoi
Pokoje nie są sprzątane w trakcie pobytu. Jest jednak możliwość zamówienia sprzątania i zmiany pościeli (za dodatkową opłatą).
Każdy z gości zobowiązany jest do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem pokoi.
O ewentualnie wywołanych szkodach należy natychmiast powiadomić właściciela obiektu.

Doba noclegowa
Pobyt rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Późniejszy przyjazd nie uprawnia do dłuższego korzystania z pokoju.
Przekroczenie czasu doby noclegowej (godzina 10:00) powoduje poniesienie dodatkowych kosztów.

Klucze
Każdy z Państwa otrzymuje klucze do pokoju.
Prosimy zwracać uwagę na zamykanie okien oraz drzwi na klucz przy opuszczaniu pokoi.
Zabrania się przekazania pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona należna za pobyt opłata.

Odpowiedzialność materialna
Właściciele Obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za należące do gości rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie obiektu.
Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za spowodowane uszkodzenia lub zniszczenia majątku, stanowiącego własność obiektu, oraz za braki w wyposażeniu, powstałe z winy jego, osób go odwiedzających lub towarzyszących.

Parking

Goście przyjmują do wiadomości, że parking jest niestrzeżony.
Parking na terenie obiektu jest bezpłatny, monitorowany.
Dla jednego lokalu przysługuje jedno bezpłatne miejsce parkingowe.
Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie pojazdów, pozostawionych na parkingu obiektu.

Uwagi

W aneksie oraz w obiekcie zakaz smażenia ryb.
Goście korzystający z usług obiektu zobowiązani są przestrzegać regulaminu, ogólnie przyjętych przepisów BHP i przeciwpożarowych.
Pokój może być zamieszkały przez tylu gości dla ilu jest przeznaczony.
Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia.
Zwierząt niestety nie przyjmujemy.
Prosimy również o nie wprowadzanie żadnych zwierząt na teren posesji.
Cisza nocna obowiązuje w obiekcie od 22:00 do 6:00.
Po 22:00 w obiekcie nie mogą przebywać osoby niezameldowane.
Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z gości.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.
Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać właścicielowi obiektu.

Powyższy regulamin sporządzony został w celu zapewnienia Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu.
Z góry dziękujemy za jego przestrzeganie.

menu